Bepalingen inzake gegevensbescherming

1 Wat doen wij met uw gegevens?
2 Wanneer verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens?
3 Welke mogelijkheden heeft u om tegen de opslag van gegevens op te treden?  4 Wat zijn cookies en worden er cookies gebruikt?
5 Links naar andere websites  
6 Heeft u andere vragen?

Wij hechten groot belang aan gegevensbescherming

Hartelijk dank voor het bezoek aan onze website. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Naast u een zo uitgebreid mogelijk aanbod op onze website  te willen bieden, hechten wij veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen omtrent bescherming van persoonsgegevens van de Bondsrepubliek Duitsland, waaronder het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse Wet met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens) en het Telemediengesetz (TMG, Duitse Wet op de telecommunicatie).

1 Wat doen wij met uw gegevens?

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens die u vrijwillig via onze website aan ons hebt verstrekt, voor het onderhouden van klantrelaties en de afwikkeling van de door u aan ons gegeven opdrachten. De daarvoor vereiste gegevens kunnen, bijvoorbeeld ter afwikkeling van uw opdracht, aan externe dienstverleners worden doorgegeven. Uw gegevens worden echter noch aan derden verkocht, noch voor andere commerciële doeleinden gebruikt.

Met uw toestemming verstrekt Lidl Digital International GmbH & Co. KG uw persoonsgegevens (geslacht, voor- en achternaam, post-, en/of factuuradres, E-mailadres, eventueel uw bedrijfsnaam, telefoonnummer en opmerkingen) en de gegevens met betrekking tot uw bestelling aan Lidl Nederland GmbH. Laatstgenoemde gebruikt de gegevens om een Nederlands klantdossier bij te houden met als doel het onderhouden van een zo optimaal mogelijke klantrelatie met u. Voor dit doel mag Lidl Nederland GmbH aan het bestaande klantdossier nieuwe gegevens toevoegen die ontstaan wanneer u in toekomst direct zaken doet met Lidl Nederland GmbH. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst door een e-mail te sturen naar service@lidl-fotos.nl.

2 Wanneer verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Op deze website wordt met software van etracker GmbH gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden verzameld en opgeslagen, waarbij cookies kunnen worden gebruikt. Hiervoor worden geanonimiseerde gegevensrecords van uw gebruik geregistreerd. Deze omvatten onder andere uw IP-adres, dat tot de laatste acht getallen is ingekort. Er wordt geen analyse uitgevoerd van uw eerder bezochte domeinadressen, van de bandbreedte van uw internetaansluiting of van uw provider.  De gebruikte instellingen van de etracker-software voldoen aan de vereisten van de toezichthouders bescherming persoonsgegevens. De gegevens worden niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van deze gegevens. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming verwijderd.

Marin Software:

Op deze website wordt door middel van software van  Marin Software GmbH gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden ingezameld en opgeslagen. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Dit gebeurt via uw IP-adres, waarbij  Marin Software GmbH met het oog op het anonimiseren van de gegevens telkens de laatste acht cijfers door het cijfer '1' vervangt. Tegen het opvragen, en de opslag van deze gegevens   door  Marin Software GmbH kunt u te allen tijde bezwaar aantekenen. Uw gegevens worden vanaf het moment van intrekken van uw toestemming verwijderd.

Link "Marin Software GmbH": http://www.marinsoftware.co.uk/privacy/privacy-central Link
"Veto": http://www.marinsoftware.co.uk/privacy/marin-tracker-opt-out

Google Analytics:

Op deze website wordt Google Analytics gebruikt, een door Google Inc. ('Google') aangeboden dienst. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en Lidl toelaten het gebruik van deze website te analyseren. De door deze cookie ingezamelde informatie over uw gebruik van deze website  wordt in de regel naar een Google-server in de Verenigde Staten van Amerika doorgestuurd en daar ook opgeslagen. Voordat deze gegevens naar een Google-server in de Verenigde Staten van Amerika wordt gestuurd en opgeslagen, wordt het IP-adres geanonimiseerd, door dit in een of meerdere van de lidstaten van de Europese Unie of in een of meerdere  EER verdragsstaten  te verkorten. Alleen in uitzonderingsgevallen
wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en pas daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google de van u verzamelde informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet tegenover de websitebeheerder aan te bieden. De middels Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adressen worden niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door browserinstellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website zal kunnen benutten. Verder kunt u de overdracht van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door een browserplugin te installeren. Deze vindt u via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Let op dat het gebruik van de browserplugin beperkt is tot de respectievelijke browser en de respectievelijke computer als waarvoor deze is geïnstalleerd en dat deze na de installatie niet gedeactiveerd of gewist mag worden om de deactivering van Google Analytics te blijven behouden. Het privacybeleid van Google kunt u raadplegen via http://www.google.com/intl/en-GB/policies/privacy/.

Andere manieren voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door Lidl
Uitsluitend ter beveiliging van onze systemen slaan wij (en bij wijze van uitzondering ook derden)bovendien bij ieder bezoek van u tot deze website en bij iedere oproep van een bestand, toegangsgegevens van dit proces   in de vorm van logboekbestanden op. Elk logboekbestand bestaat uit:

de website vanaf welke u onze pagina oproept; het IP-adres;
de datum en het tijdstip van uw bezoek de aanvraag van de client;
de http-antwoordcode;
de overgedragen hoeveelheid gegevens;
informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte besturingssysteem.

Voor zover de gegevens in technisch opzicht en ter beveiliging van de systemen niet meer zijn vereist, worden de gegevens gewist, maar niet later dan na zeven dagen.

Persoonlijke of zakelijke gegevens (bijv. e-mailadressen, namen, aanhef) die u op onze website achterlaat en/of invoert, worden door u op uitdrukkelijk vrijwillige basis aan ons verstrekt.
Wij verzamelen niet meer gegevens dan die nodig zijn voor het vervullen van het doel waarvoor wij ze hebben verkregen. Daarnaast worden de door u verstrekte persoonsgegevens enkel gebruikt voor het doel waarvoor wij ze hebben verkregen.
Zo worden bijvoorbeeld in het kader van een bestelling alleen de volgende gegevens van u verzameld:

Naam, voornaam Eventueel bedrijfsnaam Gebruikersnaam
Adres
Eventueel telefoonnummer E-mailadres
Eventueel bankrelatie

De door u verstrekte adres- en bankgegevens versleutelen wij via SSL om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Dit is een encryptiemethode die tussen uw browser en onze servers voor erkende veiligheid zorgt.

Indien u ons een opdracht geeft en daarmee een overeenkomst met ons aangaat, dan verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in ons systeem. Wij gebruiken deze voor de duur van de afwikkeling van de overeenkomst, d.w.z. voor de afwikkeling van de bestelling, de boekhoudkundige afrekening en volgens de wettelijke bewaartermijnen. Aan uw bestelling worden de betreffende bestelgegevens (artikel, hoeveelheid, prijs, enz.) toegewezen. Naast de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het voldoen aan de overeenkomst, worden de volgende gegevens op onze servers opgeslagen:

Datum van de eerste aanmaak resp. wijziging van het klantenaccount.
Bestelnummer, ontvangstdatum en status van de bestelling.
IP-adres.
Versienummer van de bestelsoftware.

Voor de verwerking van uw aanvragen (bijv. service aan klanten), uw gebruik van onze diensten en het afronden van de bestelling geven wij gedeeltelijk de opdracht aan onderaannemers die alleen voor de uitvoering van deze bestelling de vereiste gegevens ontvangen en deze alleen voor dat doel gebruiken (bijv. de internetserviceprovider, of het fotovaklaboratorium dat de opdracht heeft gekregen voor het ontwikkelen van uw foto's, of de drukkerij die de opdracht heeft gekregen voor het afdrukken van uw fotoboek). Overdracht van uw gegevens gebeurt slechts binnen het wettelijk toegelaten kader en op basis van contractuele afspraken, die wij met onze dienstverleners hebben gemaakt. Wij hebben de dienstverleners contractueel verplicht om de hier vermelde bepalingen voor de bescherming van uw persoonsgegevens na te leven.

Alle gegevens, met uitzondering van uw beelden, worden gewist, zodra ze voor het vervullen van het betreffende doel waarvoor ze aan ons werden verstrekt, niet meer zijn vereist, of zodra er geen wettelijke bewaarverplichtingen meer bestaan tegen het wissen. Indien het wissen vanwege wettelijke bewaarverplichtingen niet mogelijk is, worden de gegevens na het verstrijken van de wettelijke termijnen gewist. Als geregistreerde klant blijven uw adresgegevens voor vervolgbestellingen opgeslagen. Op uw verzoek zullen wij deze gegevens natuurlijk wissen, voor zover er geen wettelijke beletsels bestaan.

De door u overgedragen beelden worden na het verstrijken van een termijn van uiterlijk 30 dagen na afronden van de bestelling gewist. Beelden die in het kader van een geldig abonnement in een onlinefotoalbum worden opgeslagen, vormen hierop een uitzondering.

De gegevens die van u zijn verzameld, worden uitsluitend in Duitsland verwerkt.

3 Welke mogelijkheden heb ik om tegen de opslag van gegevens op te treden?

U hebt het recht op verzoek kosteloos informatie te ontvangen over de over u opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien heeft u conform de wettelijke bepalingen een recht op rectificeren, blokkeren en wissen van deze persoonsgegevens. Wij verzoeken u om in deze gevallen contact op te nemen met onze verantwoordelijke personen voor bescherming van persoonsgegevens:

via e-mail: datenschutz@lidl-shop.de

of schriftelijk aan:

Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

4 Wat zijn cookies en worden er cookies gebruikt?

Om uw bezoek aan onze website zo plezierig mogelijk te maken gebruiken wij cookies om ons productaanbod weer te geven.

Cookies zijn tekstbestandjes die lokaal in het tijdelijk geheugen van de internetbrowser van de bezoeker van de pagina worden opgeslagen.

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over de cookies die Lidl gebruikt. In de tabel vindt u een overzicht van de gebruikte cookies en het doel waarvoor we deze cookies gebruiken. Een aantal van deze cookies zijn noodzakelijk om deze website aan te kunnen bieden. Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website worden op uw computer opgeslagen zonder dat wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Andere cookies worden slechts opgeslagen indien u hiervoor toestemming gegeven heeft.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen op de vaste schijf of dat reeds geplaatste cookies weer worden gewist. Vergeet niet dat de website bepaalde cookies nodig heeft om te kunnen draaien.

Om alle functies van de website te kunnen gebruiken adviseren wij echter dat u het gebruik van cookies toestaat. Anders is het mogelijk dat de functionaliteit van de website beperkt is. Voor zover u toch besluit geen cookies toe te staan, kunt u deze in Internet Explorer op de volgende wijze uitschakelen:

Klik in het menu "Extra"op de optie "Internetopties".

Onder optie "Privacy" treft u het gedeelte "Selecteer een instelling voor de internetzone" aan. Onder "Geavanceerd" kunt u de "Automatische cookieverwerking opheffen" en de instellingen naar wens uitvoeren.

Bevestig uw instellingen met "OK".

Indien u een andere internetbrowser gebruikt, raadpleeg dan de Help-functie van uw browser of uw softwarefabrikant voor aanwijzingen met betrekking tot het voorkomen dat cookies worden opgeslagen alsmede het wissen van cookies.

5 Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze bepalingen inzake bescherming persoonsgegevens geldt enkel voor onze website en wij raden u aan het Privacy beleid van de websites waarnaar verwezen wordt ook te raadplegen.

Voor externe inhoud die via links ter gebruik beschikbaar wordt gesteld, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en beschouwen hun inhoud niet als onze eigen inhoud. Voor onwettige, verkeerde of onvolledige inhoud, alsmede voor schade die door het gebruiken of niet- gebruiken van de informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de website verantwoordelijk waarnaar wordt verwezen. Voor verwijzingen naar externe inhoud is Lidl alleen verantwoordelijk, wanneer deze daarvan op de hoogte is, dat wil zeggen ook van een eventuele onwettige of strafbare inhoud, en het technisch mogelijk en billijk is om het gebruik ervan te voorkomen.

6 Heeft u nog vragen?

Indien u verder nog vragen hebt over het verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u contact op te nemen met datenschutz@lidl-shop.de.

Verantwoordelijke persoon voor gegevensbescherming:
Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm

Ik geef toestemming aan Lidl Digital International GmbH & Co. KG om mijn bovenstaande persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot mijn bestelling te verstrekken aan Lidl Nederland GmbH. Laatstgenoemde gebruikt deze gegevens  om een Nederlands klantdossier bij te houden met als doel het onderhouden van een zo optimaal mogelijke klantrelatie. Voor dit doel mag Lidl Nederland GmbH aan het bestaande klantdossier nieuwe gegevens toevoegen die ontstaan doordat ik in toekomst direct zaken doe met Lidl Nederland GmbH.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst.

*

Actievoorwaarden

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief BTW en exclusief verzendkosten conform de prijslijst. Prijs is inclusief BTW, excl. verzendkosten.